اتوپلار (Auto polar)

سرمازدگی محصولات کشاورزی : سرمازدگي به شرايطي گفته مي شود كه در آن، هوا در ارتفاع ۲/۱ متر از سطح زمين به صفر درجه يا به زير آن برسد. از ديدگاه كشاورزي، یخبندان و سرمازدگی، به وقوع دماهاي پايين در حدي كه منجر به خسارت به بافت‌هاي گياهي می گردد گفته می شود. درجه حرارت […]

Help-Desk