دراگون (Dragon)

دما آرا سبز صنعت در سال ۱۳۸۵ با بکارگیری متخصصان مجرب اقدام به تولید ماشین‌آلات و تجهیزات مقابله با سرمازدگی باغات و محصولات کشاورزی نموده و با بکارگیری طیف گسترده ای از روشهای متنوع انتقال حرارت و پیشینه‌ی وسیع تحقیقاتی در مورد بکارگیری ماشین آلات مشابه مقابله با سرمازدگی در دنیا و تولید محصولات جدیدی […]

Help-Desk