آفات و بیماری های درختان میوه

در این برنامه از زبان كارشناس ، با برخی آفات و بیماری های درختان میوه آشنا می شوید.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

Help-Desk